Junta directiva

A dia d’avui, la Junta Directiva de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de L’Alt Camp està formada per els següents membres:

President

Josep María Rovira Salvat

Vicepresident

Joan Migó Eslava

Secretari

Jesús Garcia Gómez

Tresorer

Pere Doménech Grau

Vocals

Josep Gil González

Lluís Montalà Busquets

Genís Masip Bru

Jordi Sans Compte

···

Càrrecs escollits democràticament, per l’Assemblea General, segons el que disposen els Estatuts.